Czy przedsiębiorca zobowiązany do wystawienia jednej KPO obejmującą odpady z dwóch sklepów musi opieczętować dokument jedną czy... - OpenLEX

Czy przedsiębiorca zobowiązany do wystawienia jednej KPO obejmującą odpady z dwóch sklepów musi opieczętować dokument jedną czy dwoma pięczątkami sklepów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X jest właścicielem firmy X. W centrum handlowym posiada dwa sklepy Y i Z (każdy ze sklepów posiada oddzielną pieczątkę, na której widnieje nazwa firmy X oraz nazwa danego sklepu). Właściciel jest zobowiązany do wystawienia jednej KPO, obejmującej łączną ilość odpadów przekazaną przez oba sklepy. Właściciela nie ma podczas przekazywania odpadów oraz przez dłuższy czas przebywa poza granicami kraju.

Czy wystarczy opieczętowanie KPO pieczątką tylko jednego ze sklepów, czy obydwu?

Czy dodatkowo potrzebne jest upoważnienie właściciela dla jednego lub obydwu sklepów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX