Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorca zarejestrowany w rejestrze GIOŚ jako wprowadzający baterie oraz zużyty sprzęt ma obowiązek uzyskania poziomów zbierania baterii przenośnych oraz zużytego sprzętu w przypadku, gdy w danym roku nie wprowadził do obrotu żadnych baterii ani sprzętu, czyli w danym roku nie był wprowadzającym?

Należy dodać, że w latach poprzednich przedsiębiorca realizował w pełni obowiązki i uzyskiwał poziomy zbierania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak należy obliczać średnią z trzech lat w przypadku obliczania poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sytuacji, gdy w jednym z dwóch lat poprzednich (czyli objętych średnią) przedsiębiorca nie dokonał wprowadzenia baterii ani sprzętu – czy jest to zwykła średnia arytmetyczna?

Na przykład przedsiębiorca w 2016 r. nie wprowadził do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych, w 2015 r. wprowadził 200 kg, w 2014 r. - 100 kg.

Czy przedsiębiorca nie jest w danym roku wprowadzającym, w związku z tym składa jedynie zerowe sprawozdanie o wprowadzonych bateriach oraz wykaz zakładów przetwarzania?

Czy przedsiębiorca nie ma obowiązku uzyskania poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w związku z tym nie składa sprawozdania wynikającego z art. 35 i art. 41 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - dalej u.b.a.?

Czy przedsiębiorca ma obowiązek uzyskania poziomu zbierania baterii przenośnych? Czy przedsiębiorca powinien złożyć wszystkie sprawozdania i liczyć średnią jako 200 + 100 + 0 = 300/3 = 100?

Czy przedsiębiorca powinien złożyć wszystkie sprawozdania i policzyć średnią jako 200 + 100 = 300/2 = 150?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?