Czy przedsiębiorca zamierzający wprowadzać do obrotu na terytorium Polski lakiery samochodowe zawierające LZO o wartościach przekraczających dopuszczalne maksymalne zawartości LZO może je sprzedawać?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2019 r.

PYTANIE

Czy istnieje w polskim lub unijnym porządku prawnym norma umożliwiająca przedsiębiorcy zamierzającemu wprowadzać do obrotu na terytorium Polski towary – lakiery samochodowe zawierające lotne związku organiczne o wartościach przekraczających dopuszczalne maksymalne zawartości LZO określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 8.08.2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów – legalną sprzedaż takich towarów do dystrybutorów oraz użytkowników końcowych?

W szczególności czy istnieją w tym zakresie jakiekolwiek wyłączenia przedmiotowe lub podmiotowe albo inne warunki, po spełnieniu których wprowadzanie takich towarów do obrotu nie będzie podlegać karze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX