Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy definicji wprowadzającego produkty w opakowaniach podlegającego obowiązkowi rozliczania i uiszczania opłaty produktowej, obowiązku recyklingu, odzysku itp. Zgodnie z art. 8 pkt 23 lit. c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o., przez wprowadzającego produkty w opakowaniach rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach oraz więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m˛, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

wskazany zapis zwalnia z obowiązków wynikających z u.g.o.o.o. wszystkich przedsiębiorców, których jednostki handlu detalicznego nie spełniają określonych wyżej warunków odnośnie metrażu i w związku z tym nie tu zastosowania art. 9 u.g.o.o.o. ustawy?

Czy cytowany przepis wskazuje "w szczególności" np. wielkoformatowe jednostki handlu detalicznego typu hipermarkety i duże sieci handlowe?

Na przykład: bar sałatkowy będący siecią barów, sprzedający w plastikowych pojemniczkach (bez oznaczeń baru) surówki na wynos (tam pakowane) i na miejscu, zlokalizowany jako jeden z punktów gastronomicznych w galerii handlowej o wspólnej części przeznaczonej do spożycia powyżej 500 m2, powierzchnia baru wynosi 15 m2, a cała sieć ma kilka punktów o podobnym metrażu, które nie przekraczają łącznie 5000 m˛. Kolejny przykład: sieciowa pizzeria, analogiczna sytuacja jak w przypadku baru, z tym że pizza pakowana jest w opakowania z oznaczeniami (logo pizzy itp.)

Czy pojęcie "jednostka handlu detalicznego" jest jednolite i nie różnicuje w świetle u.g.o.o.o. przedsiębiorców ze względu na branże?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?