Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów - kruszenie gruzu w instalacji (kruszarka pracująca w trybie stacjonarnym) metodą R12. W dołączonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano, że przetwarzanie wykonywane będzie w instalacji metodą R5 i właściwie to taki zapis umieszczony jest tylko w charakterystyce przedsięwzięcia (załączniku do decyzji). Czy w opisanej sytuacji decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna być zmieniona w celu ujednolicenia metody odzysku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację