Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta jako organ koncesyjny wydał spółce z.o.o. koncesję na wydobywanie surowca ilastego. Spółka sprzedała zakład innemu przedsiębiorcy.

Czy w opisanej sytuacji przedsiębiorca, który nabył zakład powinien wystąpić o zmianę koncesji? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinien dostarczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?