Czy przedsiębiorca postąpił prawidłowo dokonując rozliczenia zakupu wózka jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Polski przedsiębiorca (będący podatnikiem VAT w Polsce, zarejestrowany jako podatnik VAT UE, prowadzący PKPiR) dnia 2 października 2013 r. kupił w Austrii wózek, który będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności. Sprzedaż została udokumentowana paragonem wystawionym w dniu 2 października 2013 r. Kwota zakupu wózka była następująca: netto :20,83 euro, podatek (MwSt 20%) 4,16 euro, brutto 24,99 euro. Dostawa towaru odbyła się za wynagrodzeniem. Dnia 2 października 2013 r. nabywca zapłacił kontrahentowi z Austrii kwotę: 24,99 euro. Tego też dnia nastąpiło przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Wózek ten został przez nabywcę przetransportowany do Polski dnia 10 października 2013 r. Nabywca dokonany zakup potraktował jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Polski przedsiębiorca obowiązek podatkowy w WNT wykazał 15 listopada 2013 r. Podstawa opodatkowania -104,68 zł. Wynika to z obliczenia - 24,99 euro x 4,1890 = 104,68 zł; gdzie 4,1890 - kurs średni NBP z dnia 14 listopada 2013 r. Dnia 2 grudnia 2013 r. polski przedsiębiorca złożył w urzędzie skarbowym deklarację VAT-7 za listopad 2013 r. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i wartość podatku należnego wpisał w pozycjach 23 i 24 deklaracji VAT-7 za listopad 2013 r. (poz. 23:105, poz. 24:24). Podatek naliczony wraz z wartością netto nabycia ujął w pozycjach 41 i 42 deklaracji VAT-7 za listopad 2013 r. (poz. 41:105, poz. 42:24). Polski przedsiębiorca poinformował urząd skarbowy o dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, wypełniając formularz VAT-UE.

Czy przedsiębiorca postąpił prawidłowo dokonując rozliczenia zakupu wózka jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru według powyższego schematu?

W 2014 r. polski przedsiębiorca zamierza ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w Austrii (m.in. o kwotę 4,16 euro - podatek z dokonanego zakupu wózka). W tym celu polski przedsiębiorca złoży wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT-REF).

Czy w momencie otrzymania zwrotu podatku z austriackiego urzędu polski przedsiębiorca będzie zobowiązany dokonać korekty deklaracji VAT-7 za listopad 2013 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access