Czy przedsiębiorca musi przedstawić oświadczenie żony złożone w formie aktu notarialnego czy wystarczy pisemna zgoda żony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz przetwarzaniu odpadów jest współwłaścicielem działek, na których będzie odbywało się zbieranie i przetwarzanie odpadów. Drugim współwłaścicielem jest żona, z którą nie ma rozdzielności majątkowej.

Czy w takim przypadku musi przedstawić oświadczenie żony (współwłaściciela działek) złożone w formie aktu notarialnego czy wystarczy pisemna zgoda żony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX