Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca w wyniku sortowania żwiru w sortowni położonej poza terenem górniczym wytwarza pozostałości z sortowania (kamienie, glina), które wykorzystuje do podbudowy dróg zakładu górniczego, z którego wydobywa to kruszywo. Postępowanie z tymi pozostałościami nie zostało uregulowane w żadnym dokumencie, brak również planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Przedsiębiorca nie uznaje tych pozostałości za odpady, w tym odpady wydobywcze, twierdząc, że się ich nie pozbywa (nie przekazuje podmiotom trzecim), tylko wykorzystuje w miejscu wydobycia, w związku z czym stanowią one dla niego przydatny, pełnowartościowy materiał. Nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów i programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Czy takie postępowanie jest właściwe?

Jak należy uregulować tę sytuację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?