Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji przedsiębiorca jest zobligowany do wykonania dwóch serii pomiarowych.

Czy istnieją przepisy, które regulują odstęp czasowy między seriami pomiarowymi?

Czy podmiot może wykonać jedną serię pomiarową w poniedziałek, a drugą w czwartek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?