Czy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową, gdy przychód z jego działalności nie przekracza kwoty 15.681 zł, ale nie nastąpił spadek przychodów z działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy osoba prowadząca działalność (również przed 1.02.2020 r.) opłacająca składki społeczne i zdrowotne wyłącznie za siebie, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową w przypadku, jeśli przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15.681 zł, przy założeniu, że nie nastąpił spadek przychodów z działalności?

Czy ZUS może zakwestionować skorzystanie ze zwolnienia, jeśli sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie uległa pogorszeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX