Czy przedsiębiorca może ponieść konsekwencje za współpracę z przedsiębiorcami niemającymi wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r.

PYTANIE

Czy przedsiębiorca może ponieść konsekwencje za współpracę z przedsiębiorcami nieposiadającymi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49-65 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

Pytanie dotyczy umów handlowych, np. o zakup komponentów na potrzeby produkcji

Czy przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzania i weryfikowania swoich dostawców i kontrahentów w zakresie realizacji przez nich ustawowych obowiązków w zakresie ochrony środowiska, np. wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami bądź uiszczania opłat produktowych, środowiskowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access