Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorca, który zaprzestał wydobycia kopaliny w odkrywkowym zakładzie górniczym (w jego ZG nie ma postępu robót) wciąż jest obowiązany aktualizować dokumentację mierniczo-geologiczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28.10.2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1941)?

Mowa o zaprzestaniu wydobycia trwającym dłużej niż 1 rok kalendarzowy.

Jak należy interpretować określenie zawarte w art. 116 ust. 1 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868) - dalej pr.geol. "aktualizować i uzupełniać ją w trakcie postępu robót" w kontekście wymogów cytowanego rozporządzenia?

Zgodnie z art. 116 pr.geol. przedsiębiorca, z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność na podstawie koncesji udzielonej przez starostę, jest obowiązany posiadać dokumentację mierniczo-geologiczną. W dalszej części tego przepisu ustalono, że dokumentację należy aktualizować i uzupełniać w trakcie postępu robót. Z kolei rozporządzenie określa konkretne terminy aktualizacji tej dokumentacji, np. § 8 ust. 1 pkt 3 lit. d "Dokumenty kartograficzne aktualizuje się w odkrywkowych zakładach górniczych: mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego - co najmniej raz na 3 lata", zaś w § 8 ust. 1 pkt 3 lit. a "Dokumenty kartograficzne aktualizuje się w odkrywkowych zakładach górniczych: mapy wyrobisk górniczych: w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel brunatny albo rudy siarki - co najmniej raz na rok, według stanu wyrobisk górniczych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację