Czy przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na wprowadzenie kompostu do obrotu jako środka wspomagającego uprawę roślin, może samodzielnie dokonywać zmian parametrów kompostu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z odpadów ulegających biodegradacji produkujemy kompost, który zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu stanowi środek wspomagający uprawę roślin.

Czy po uzyskaniu zezwolenia na wprowadzanie kompostu do obrotu, można zmieniać recepturę i proporcje poszczególnych odpadów, w stosunku do próbki, która została pozytywnie zaopiniowana przez instytuty wskazane w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu?

Czy można dodawać do kompostu ustabilizowane osady ściekowe?

Czy użycie osadów ściekowych wymaga uzyskania odrębnej zgody na wprowadzanie środka wspomagającego uprawę roślin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX