Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca kupił aptekę, która posiadała niezapłaconą przez NFZ refundację.

Czy powinien rozliczyć podatkowo tę należność po jej otrzymaniu?

Czy możliwe jest, by zbywca przedsiębiorstwa dokonał takiego rozliczenia przed wpłynięciem pieniędzy na dzień likwidacji działalności gospodarczej?

Czy prawidłowa jest sytuacja, w której nabywca przedsiębiorstwa na dzień transakcji będzie miał złożony VAT-R, a we wpisie do CEiDG dzień rozpoczęcia działalności będzie datą przyszłą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?