Czy przedsiębiorca indywidualny może otrzymać dofinansowanie kosztów działalności, jeżeli jest równocześnie wspólnikiem spółki... - OpenLEX

Czy przedsiębiorca indywidualny może otrzymać dofinansowanie kosztów działalności, jeżeli jest równocześnie wspólnikiem spółki cywilnej, która zatrudnia pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą na swoje nazwisko, czyli jako osoba fizyczna, w której to firmie nie zatrudnia żadnego pracownika, ale która jednocześnie jest wspólnikiem w spółce cywilnej gdzie zatrudnia pracowników, może wnioskować do urzędu pracy o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych?

W firmie jednoosobowej nastąpił znaczny spadek obrotów - powyżej 80%, a urząd pracy twierdzi, że zatrudnia ona pracowników jako przedsiębiorca.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX