Czy przedłużyć z urzędu decyzję w sprawie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na... - OpenLEX

Czy przedłużyć z urzędu decyzję w sprawie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie art. 15h ustawy COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2022 r.

PYTANIE

Rodzina zastępcza otrzymywała dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności od dnia 1 września 2019 do dnia 30 listopada 2020.

Następnie organ po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego powołując się na treść art. 15h ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z urzędu zmienił decyzję przyznającą dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w ten sposób, że dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów przysługuje do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Następnie strona złożyła wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i w dniu 18.02.2021 r. zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności do dnia 28.02.2022 r. W związku z powyższym, strona złożyła wniosek i został przyznany dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka do dnia 28.02.2022 r., tj. do dnia ważności orzeczenia.

Czy organ winien przedłużyć z urzędu decyzję na podstawie art. 15h ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw?

Czy strona winna złożyć wniosek do PZON celem wydania nowego orzeczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX