Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko w wieku 11 lat posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, uprawniające do pobierania przez matkę świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31.01.2020 r.

Matka miała wypłacane świadczenie pielęgnacyjne do dnia 31.01.2020 r. W dniu 31.01.2020 r. został złożony wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla ww. dziecka. W dniu 28.02.2020 r. zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności dla ww. dziecka.

W dniu 28.02.2020 r. zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności do 28.02.2023 r., jednak pkt 7 ww. orzeczenia, czyli konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – nie wymaga, czyli nie uprawnia matkę do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

W dniu 17.03.2020 r. złożono odwołanie od ww. orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który w dniu 24.04.2020 r. utrzymał zaskarżone orzeczenie w mocy, czyli pkt 7 – nadal nie wymaga.

Pani od powyższego orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu złożyła odwołanie w dniu 30.05.2020 r. do Sądu Rejonowego. Postępowanie w Sądzie Rejonowym nie zostało zakończone, nadal jest w toku.

Zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy COVID-19, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

Czy ww. Pani należy się przedłużenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od 01-02-2020 r. na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?