Czy przedłużenie okresu na jaki ustanowiono hipotekę podlega PCC?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadamy kredyt w rachunku bieżącym do dnia 31 grudnia 2014 r., zabezpieczony hipoteką do dnia 31 grudnia 2014 r. Podpisaliśmy aneks do kredytu przedłużający termin udzielenia kredytu do dnia 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym w księdze wieczystej dokonaliśmy zmiany w treści hipoteki zmieniając termin zapisu do 31 grudnia 2017 r.

Czy od tej operacji należy odprowadzić podatek PCC?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX