Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierała świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji do zasiłku rodzinnego na dziecko do lutego 2020 r.

Złożyła wniosek do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie kolejnego orzeczenia w terminie, w którym zgodnie z "ustawą-COVID-19" musiała złożyć wniosek, aby przedłużyć jej dalszą wypłatę świadczeń. Przed wydaniem decyzji przedłużających wypłatę ww. świadczeń przez tutejszy organ, osoba otrzymała w maju 2020 r. nowe orzeczenie o niepełnosprawności dziecka - lekki stopień (dziecko w tym roku skończyło 16 lat). Wobec powyższego, świadczenia nie przysługują. Osoba nie złożyła odwołania.

Czy przedłużamy prawo do wypłaty na ww. świadczenia, w tym świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie "ustawy COVID-19", pomimo orzeczenia, na które to świadczenie nie przysługuje, jeśli tak, to na jaki okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?