Czy przedawnione zobowiązania powinny być zaksięgowane w pozostałe przychody operacyjne czy raczej powinny zmniejszyć koszty wynagrodzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w latach poprzednich potrącała z wynagrodzeń netto pracowników część wynagrodzenia na fundusz usterkowy. Zobowiązanie z tego tytułu było ujmowane w bilansie w pozycji innych zobowiązań wobec jednostek pozostałych. Obecnie Zarząd spółki podjął decyzję o spisaniu tych zobowiązań (pochodziły one sprzed okresu 3 ostatnich lat).

Czy przedawnione zobowiązania powinny być zaksięgowane w pozostałe przychody operacyjne czy raczej powinny zmniejszyć koszty wynagrodzeń?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access