Czy przed złożeniem zgłoszenia dotyczącego odbudowy przepustu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego? - OpenLEX

Czy przed złożeniem zgłoszenia dotyczącego odbudowy przepustu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przed złożeniem zgłoszenia dotyczącego odbudowy przepustu na podstawie art. 8 ustawy z 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1345) - dalej u.z.o.ż. wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX