Czy przed zgłoszeniem zakończenia robót inwestor może wystąpić do organu architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. na zasadach art. 37a pr. bud.

Czy przed zgłoszeniem zakończenia robót w nadzorze budowlanym, inwestor może wystąpić do organu architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę zgodnie z 36a pr. bud., ponieważ chciałby zmienić kształt dachu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX