Czy przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa starosta ma obowiązek uzgodnienia/wystąpienia o opinię do wojewódzkiego... - OpenLEX

Czy przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa starosta ma obowiązek uzgodnienia/wystąpienia o opinię do wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Teren szkoły, gdzie rośnie drzewo przeznaczone do usunięcia, położony jest zgodnie z zapisami obowiązującego Studium w strefie K ochrony konserwatorskiej (ochrony historycznego krajobrazu kulturowego i struktury przestrzennej). Jako jeden z warunków ochrony wskazano zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełniania ubytków i kontrolą dosadzeń. Ani nieruchomość ani zieleń nie jest wpisana do rejestru zabytków. Budynek szkoły jest w gminnej ewidencji zabytków.

Czy przed wydaniem zezwolenia na usunięcie ww. drzewa starosta ma obowiązek uzgodnienia/wystąpienia o opinię do wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Czy ma taki obowiązek w jakichkolwiek innych przypadkach wydając zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, mając na względzie ustawę z 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?