Czy przed wydaniem przez starostę zezwolenia na transport odpadów o kodach z grupy 02 należy wymagać pozwoleń lub zaświadczeń wymaganych odrębnymi przepisami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przed wydaniem przez starostę zezwolenia na transport odpadów o kodach 02 01 02, 02 01 06, 02 01 80*, 02 01 81, 02 01 82, 02 02 02, 02 02 80* i 02 02 81 należy wymagać jakichkolwiek dokumentów (pozwoleń, zaświadczeń) wymaganych odrębnymi przepisami (np. zaświadczenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX