Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przed wydaniem decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną organ może samodzielnie ocenić, czy rekultywacja została wykonana zgodnie ze sztuką i treścią decyzji, czy jest zobowiązany ponownie (jak w przypadku przed wydaniem decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, który musi być ustalony na podstawie opinii rzeczoznawców) posiłkować się opiniami rzeczoznawców?

Z jednej strony starosta nie posiada wiedzy specjalnej koniecznej do oceny, czy gruntom przywrócono wartość użytkową, z drugiej strony przepis art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l. nie wspomina o tym, żeby treść decyzji miała być zależna od opinii, o których mowa w art. 28 ust. 5 u.o.g.r.l., do którego to przepisu znajdziemy odwołanie w przypadku decyzji wydawanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację