Czy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania organ powinien zwrócić się z zapytaniem do wierzyciela o udzielenie informacji na temat zadłużenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod inwestycję drogową (ZRID) zwrócono się do wierzyciela hipotecznego o podanie stanu aktualnego zadłużenia tj. świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami (art. 12 ust. 4f i art. 18 ust. 1c ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d.) Pismo do wierzyciela zostało skierowane po uzyskaniu ostateczności decyzji ZRID i wierzyciel niezwłocznie na nie odpowiedział, z tym że postępowanie od dnia otrzymania informacji o stanie zadłużenia było prowadzone jeszcze przez kolejne 4 miesiące.

Czy w związku z tym przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, mając na uwadze art. 18 ust. 1c u.z.r.i.d. organ ponownie powinien zwrócić się z zapytaniem do wierzyciela o udzielenie informacji na temat aktualnego zadłużenia z tytułu wpisanej hipoteki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX