Czy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego (sierpień – wrzesień 2023) będzie możliwe ponowne uzyskanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia dostaw ciepła?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 1 pkt 26 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw zmienił art. 61 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw poprzez wydłużenie terminu obowiązywania odstępstwa – zamiast datę 30 kwietnia 2023 r. wpisano datę 31 grudnia 2023 r.

Czy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego (sierpień – wrzesień 2023) będzie możliwe ponowne uzyskanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia dostaw ciepła?

Czy okresy 120-dniowe (z ustępu 6 i 7) łączą się, nawet jeśli nie następowały po sobie bezpośrednio?

Instalacja nasza uzyskała już wcześniej decyzję pozwalającą na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła na okres 120 dni, która wygasła z dniem 28 kwietnia 2023 roku.

Czy jest jakiś przepis Unii Europejskiej lub jakiś projekt, który będzie regulował te kwestie w 2024 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX