Czy przed „puszczeniem ruchu” na nowo zrealizowaną część inwestycji drogowej (rondo z dojazdami) inwestor winien uzyskać obowiązkowo pozwolenie na użytkowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – przebudowa ulicy, wykonanie nowej drogi, budowę nowego ronda z infrastrukturą (...). Zatwierdzony projekt budowlany w tym temacie żadnego opisu nie zawiera.

Czy dopuszczalnym jest "przeniesienie ruchu" (w trakcie realizacji inwestycji) na jeszcze nie zakończone wybudowane nowe rondo (z uwagi na konieczność zamknięcia części przebudowywanej ulicy) wyłącznie na podstawie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez prezydenta miasta?

Czy przed "puszczeniem ruchu" na nowo zrealizowaną część inwestycji drogowej (rondo z dojazdami) inwestor winien uzyskać obowiązkowo pozwolenie na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX