Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina chce przyjąć program osłonowy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w formie pomocy finansowej na okres nie dłuższy jak sześć miesięcy.

Czy przed przyznaniem pomocy finansowej niezbędne jest sporządzenie wywiadu środowiskowego?

Czy konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej w powyższej sprawie?

Czy tworząc program osłonowy OPS musi udzielić pomocy w ramach katalogu świadczeń wymienionych w art. 36 ustawy o pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?