Czy przed przystąpieniem do użytkowania mobilnego węzła betoniarskiego inwestor jest zobligowany zawiadomić WIOŚ o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Czajka-Marchlewicz Bogna
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Czy przed przystąpieniem do użytkowania mobilnego węzła betoniarskiego inwestor jest zobligowany zawiadomić wojewódzki inspektorat ochrony środowiska o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania?

Jeżeli tak, w jakim terminie i w oparciu o jakie przepisy?

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor otrzymał decyzję wójta gminy stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnego węzła betoniarskiego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX