Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej przechowywaną oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację związaną ze stosunkiem pracy tj. kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą należy drukować oddzielnie dla każdego pracownika? Pracujemy na programie DOS-u. Nadmieniam, że jesteśmy szkołą zatrudniającą ponad 100 pracowników. Obecnie listy płac są drukowane i przechowywane w osobnym segregatorze jako listy zbiorowe co miesiąc. Na koniec roku drukujemy imienne listy zbiorowe dla każdego pracownika osobne z całego roku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?