Czy przebywanie na urlopie bezpłatnym podczas ferii zimowych ma znaczenie na potrzeby ustalenia wymiaru urlopu uzupełniającego nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka od września 2017 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Urlop bezpłatny przerwałaby z dniem 10.04.2018 r., aby rozpocząć urlop macierzyński, a po nim urlop rodzicielski. Ile będzie miała dni urlopu uzupełniającego za rok 2017/2018 po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem? Zgodnie z art. 66 KN urlop uzupełniający przysługuje w wymiarze do 8 tygodni w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego. Jednak nauczycielka w okresie ferii zimowych przebywała na urlopie bezpłatnym. Czy to, że nauczycielka była na urlopie bezpłatnym nie ma znaczenia dla ustalenia urlopu uzupełniającego? Czy jeżeli nauczycielka korzysta z urlopu bezpłatnego od września do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych czerwca a potem jest na urlopie macierzyńskim to nadal przysługuje jej urlop uzupełniający w wymiarze 56 dni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access