Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przebudowa przepustu drogowego o długości do 10 m i i przekroju wewnętrznym do 0,85 m2 wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Ww. inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?