Czy przebudowa lokalu komunalnego przez najemcę, bez zgody właściciela budynku, podlegać będzie dyspozycji art. 50 ust. 1 pkt. 4 pr. bud.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Czy przebudowa lokalu komunalnego przez najemcę, bez zgody właściciela budynku, podlegać będzie dyspozycji art. 50 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – dalej pr. bud. (prowadzenie robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach)?

Jakie ewentualnie przepisy ta przebudowa może naruszać, uzasadniające podjęcie postępowania przez PINB?

Wykonana przebudowa w myśl art. 29 - 30 pr. bud. nie wymaga pozwolenia na budowę, jak również zgłoszenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX