Czy przebudowa istniejącej części nawierzchni punktu zbierania odpadów w związku z rozszerzeniem działalności o zbieranie... - OpenLEX

Czy przebudowa istniejącej części nawierzchni punktu zbierania odpadów w związku z rozszerzeniem działalności o zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie wymagała decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 stycznia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy samochody wycofane z eksploatacji o kodach 16 01 04 i 16 01 06 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów - dalej r.k.o. można uznać za złom (złom samochodowy)?

Czy przebudowa istniejącej części nawierzchni punktu zbierania odpadów (w tym złomu) w związku z rozszerzeniem działalności o zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie wymagała decyzji środowiskowej?

Inwestor ubiega się o zezwolenie na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz o pozwolenie na budowę (w związku z koniecznością szczelnego utwardzenia placu i wyposażenia go w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX