Czy przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym polegająca na budowie jezdni asfaltowej oraz zjazdów na posesje wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2022 r.

PYTANIE

Czy przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym polegająca na budowie jezdni asfaltowej oraz zjazdów na posesje przyległe do pasa drogowego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jeśli znajduje się na terenach zalewowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX