Czy przebudowa budynku inwentarskiego do chowu drobiu w wyniku, której nastąpi zwiększenie obsady zwierząt z 36 do 80 DJP, wymaga decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przebudowa budynku inwentarskiego do chowu drobiu w wyniku, której nastąpi zwiększenie obsady zwierząt z 36 do 80 DJP, wymaga decyzji środowiskowej?

W wyniku zrealizowanej przebudowy kosztem pomieszczeń magazynowych zwiększona została powierzchnia inwentarska budynku do chowu drobiu, przy czym przebudowa ta nie została poprzedzona zgodą na zmianę sposobu użytkowania, a PLW wydał zgodę na zwiększenie maksymalnej obsady z podstawowych 33 do 39 kg/m kw. Zwiększenie liczby stanowisk nastąpiło więc wskutek przebudowy obiektu oraz decyzji PLW. Wielkość obsady przed rozbudową (36 DJP) wynika z decyzji środowiskowej wydanej w 2015 r. dla niezrealizowanego przedsięwzięcia dot. budowy na tej samej działce drugiego budynku inwentarskiego do chowu drobiu o obsadzie 38 DJP. MPZP zakazuje rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku inwentarskiego, nie zakazuje natomiast przebudowy obiektu. W odległości mniejszej niż 210 m znajdują się budynki mieszkalne. W następstwie kontroli WIOŚ właściciel złożył po raz pierwszy do starosty zgłoszenie przebudowanej instalacji, jako instalacji nie wymagającej pozwolenia (80 DJP).

Czy są podstawy do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ze względu na brak decyzji środowiskowej poprzedzającej przebudowę, czego oczekują władze gminy i społeczność lokalna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX