Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o piętrzenie i szczególne korzystanie z wód rzeki do celów energetycznych. Dotychczas obiekt energetyki wodnej, za pomocą którego ma odbywać się korzystanie z wód, służył jako młyn, który energię wody przetwarzał na energię mechaniczną. W odpowiedzi na pismo tutejszego urzędu dotyczące konieczności przebudowy istniejącego obiektu na elektrownię wodną inwestor wyjaśnił, że w obiekcie znajduje się generator energii elektrycznej, który będzie wytwarzał ww. energię. Dalej wyjaśnia, że służył on na potrzeby własne mieszkańców młyna w sytuacjach wystąpienia przerw w dostawie prądu. W związku z powyższym zamierza zainstalować jedynie instalację elektryczną umożliwiającą wyprowadzenie energii elektrycznej z obiektu energetyki wodnej do odbiorcy wytworzonej energii.

W związku z tym, że obiektem energetyki wodnej, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jest blok elektrowni, czyli obiekt tworzący całość techniczno-użytkową składającą się z wlotu, wylotu wraz z zamknięciami oraz instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, czy należy uznać, że pomimo wszystko istniejące urządzenie wodne będzie wymagało przebudowy i żądać uzyskania w związku z powyższym pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, jakim jest blok elektrowni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?