Czy prowizje z tytułu płatności bezgotówkowych itp. refakturować ze stawką zwolnioną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Usługi świadczone przez spółkę z o.o. mająca siedzibę w Polsce polegają na tym, że pomaga przyjmować autorom dotacje na ich działalność. Mecenasi wpłacają autorowi kwotę, która jest tym autorom przekazywana, ale najpierw pomniejszana o prowizję. Wpłaty są realizowane za pomocą takich operatorów jak Tpay, PayPal i Mangopay, które pobierają prowizje i właśnie ta prowizja jest refakturowana.

Wiemy, że do odsprzedaży usług dochodzi w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. a więc gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Mamy wątpliwość co oznacza sformułowanie, że "podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej".

Czy w przypadku tej spółki zasadne jest, że re fakturuje prowizje ze stawką "ZW"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX