Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 czerwca 2014 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2011 r.

PYTANIE

Podpisaliśmy umowę pożyczki z firmą zagraniczną na 3.300.000 euro. W listopadzie na rachunek bankowy wpłynął 1.000.000 euro. W dniu 6 października. zapłaciliśmy 41.000 euro tytułem prowizji za koszty badania firmy. Prowizję tę zaliczyliśmy do kosztów finansowych w całości w październiku. Pożyczka ma sfinansować rozbudowę hali magazynowej i zakup kilku maszyn.

W styczniu tego roku otrzymaliśmy rachunek z wyliczonymi odsetkami. Odsetki są płatne w okresach półrocznych i wyliczane przez firmę niemiecką wg zmiennej stopy procentowej (w oparciu o EURIBOR).

Ponadto na dzień bilansowy nie wydatkowaliśmy całej kwoty 1.000.000 euro. Część wydatków występuje w euro a część w złotych.

1.

Czy słusznie przyjęto prowizję 41.000 euro w całości w koszty oraz jak te prowizję ewentualnie rozliczyć?

2.

Czy powinniśmy korygować wartość początkową środków trwałych przyjętych do używania i amortyzowanych przed otrzymaniem pożyczki (ale po podpisaniu umowy, które jednak występują w planie inwestycji sfinansowanych ze środków pożyczki)?

3.

Jak rozliczyć różnice kursowe ujemne występujące na dzień bilansowy?

4.

Jak zaksięgować rachunek odsetkowy ze stycznia br.?

Czy odsetki brać pod uwagę przy wycenie bilansowej?

W jaki sposób je ustalić i jak je przypisać na poszczególne środki trwałe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?