Czy prowizję od kredytu na finansowanie działalności operacyjnej w 2005 r. należy zaliczyć do kosztów stycznia czy rozłożyć na miesiące, których kredyt dotyczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2005 r.

PYTANIE

Czy w przypadku stosowania w księdze przychodów i rozchodów memoriałowej zasady potrącalności kosztów, prowizję od kredytu na finansowanie działalności operacyjnej w 2005 r. należy zaliczyć do kosztów stycznia 2005 r. czy rozłożyć proporcjonalnie na miesiące, których kredyt dotyczy?

Prowizja została zapłacona w grudniu roku poprzedniego. Jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access