Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – dalej dyrektywa IED poszerzeniu uległ zakres obowiązywania dyrektywy poprzez objęcie nowych rodzajów działalności, nieobjętych w dotychczas obowiązującej dyrektywie Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym czy prowadzony przez duże oczyszczalnie ścieków komunalnych (wyposażone w zaawansowane linie obróbki osadów – fermentacja beztlenowa, wykorzystanie biogazu oraz w urządzenia do oczyszczania zawartości piaskowników) odzysk komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na małych oczyszczalniach ścieków komunalnych, a przekazywanych na duże oczyszczalnie do dalszej obróbki (zagęszczanie + fermentacja beztlenowa) podlega wyłączeniu z listy nowych rodzajów działalności wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego jako działania objęte przepisami dyrektywy (EWG) nr 91/271 z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Jeżeli nie podlegają wyłączeniu, to proszę o określenie, powyżej jakiej ilości odzysk obejmujący zagęszczanie i fermentację beztlenową komunalnych osadów ściekowych przyjmowany z innych oczyszczalni komunalnych wymaga / będzie wymagać (od kiedy) uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację