Czy prowadzenie portalu medycznego, na którym udzielane są porady prawne przez lekarzy różnych specjalności może być czynnością... - OpenLEX

Czy prowadzenie portalu medycznego, na którym udzielane są porady prawne przez lekarzy różnych specjalności może być czynnością zwolnioną z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (KPiR) - nie prowadzi praktyki lekarskiej. Podatnik utworzył portal medyczny, na którym udzielane są porady i opinie przez lekarzy różnych specjalności, z którymi podatnik ma zawarte umowy.

Czy ww. usługa świadczona przez podatnika, może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

Który podmiot jest zobligowany do wystawienia faktury na żądanie dla odbiorcy końcowego?

Podatnik zakłada całość wpłat poprzez konto bankowe, czy będzie mógł korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX