Czy prowadzący stację demontażu powinien posiadać decyzje w zakresie zbierania/przetwarzania uwzględniające kody odpadów... - OpenLEX

Czy prowadzący stację demontażu powinien posiadać decyzje w zakresie zbierania/przetwarzania uwzględniające kody odpadów odpowiadające przyjmowanym częściom samochodowym usuniętych w trakcie naprawy pojazdów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Ustawa z 27.05.2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 933) - dalej z.u.r.p.w.e. zobowiązała przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, o ile nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, określonych w decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu. Jednocześnie art. 20 ust. 1 z.u.r.p.w.e. zobowiązywał powyższych przedsiębiorców do dostosowania posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu do przepisów w/w ustawy zmieniającej w terminie trzech lat od dnia jej wejścia w życie, czyli do końca 2018 r.

Czy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien posiadać decyzje w zakresie zbierania czy przetwarzania odpadów, które będą uwzględniały kody odpadów odpowiadające przyjmowanym częściom samochodowym usuniętych w trakcie naprawy pojazdów?

W jaki sposób dostosować posiadaną decyzję w przypadku, gdy posiadana decyzja nie uwzględnia zbierania odpadów?

Czy wtedy należy rozszerzyć ją o przetwarzanie części samochodowych?

Czy można tak zrobić mając wiedzę, że instalacja służy tylko do demontażu pojazdów a nie części?

Czy trzeba uzyskać decyzję środowiskową na dodatkowe przetwarzanie w stacji demontażu części samochodowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX