Czy prowadzący instalację musi uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w przypadku gdy gospodarowanie odpadami jest powierzone podmiotowi zewnętrznemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prowadzący instalację musi uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów (wytwarza powyżej 1 Mg) jako pozwolenie sektorowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., w przypadku gdy gospodarowanie odpadami jest powierzone podmiotowi zewnętrznemu (do czasu zakończenia serwisu gwarancyjnego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX