Czy prowadzący instalację może wnioskować o sprostowanie decyzji, w której podał błędne zużycie gazu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (ze względu na chów drobiu) podano maksymalne zużycie gazu w instalacji grzewczej dla 1 kurnika zamiast dla wszystkich, w których będzie ogrzewany drób. Obliczenia emisyjne do powietrza zostały policzone prawidłowo, tj. z uwzględnieniem zużycia gazu dla każdego kurnika. To błędne zużycie zostało przepisane do decyzji jako zużycie gazu dla całej instalacji.

Co w takiej sytuacji może zrobić prowadzący instalację?

Czy może wnieść o sprostowanie decyzji?

Czy wówczas będzie musiał ponieść opłatę skarbową (połowę za pozwolenie zintegrowane)?

Czy będzie to jednak zmiana decyzji i będzie zobowiązany do sporządzenia raportu początkowego, poniesienia opłaty skarbowej i rejestracyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX