Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prowadząc postępowanie w sprawie legalizacji obiektu budowlanego wybudowanego przed 1995 r. (w oparciu o przepisy dotychczasowe) właściwy organ ma prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej?

Jeżeli tak, czy wystarczającym jest:

1)

wykupienie mapy z ośrodka DGiK na której widnieje m.in. przedmiotowy budynek z przyłączami, a na odwrocie znajduje się klauzula poświadczająca jej zgodność z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ... i zaewidencjonowanym pod nr ...,

2)

znajdujący się na mapie zapis geodety potwierdzający aktualność mapy w zakresie działki, na której znajduje się przedmiotowy obiekt,

3)

znajdujący się na mapie zapis geodety "Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku i przyłączy..." z klauzulą o przyjęciu do zasobu geodezyjnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację