Czy protokoły pokontrolne podlegają publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej? - OpenLEX

Czy protokoły pokontrolne podlegają publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły publicznej, który ma obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, powinien zamieszczać w nim protokoły z kontroli przeprowadzonych w tej szkole (po uprzedniej anonimizacji danych osobowych), m.in. przez kuratorium oświaty, organ prowadzący, Państwową Inspekcję Pracy itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX