Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W punkcie drugim protokołu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający obowiązany jest podać wartość szacunkową zamówienia wraz ze wskazaniem dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia wartości. W przypadku robót budowlanych oczywistym jest, że dokumentem takim jest kosztorys inwestorski czy planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym.

Czy w przypadku dostaw i usług dokumentem takim może być protokół z posiedzenia komisji przetargowej, w którym określony jest przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa?

W procedurze stosowanej przez Zamawiającego, we wniosku o zamówienie publiczne, kierownicy komórek organizacyjnych podają, iż ilość i wartość szacunkową zamówienia określi komisja przetargowa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?